Lekarne Ptuj

Predstavitev Lekarn Ptuj

 

Ptuj je mesto, ki se ponaša z bogato zgodovinsko preteklostjo. Enako velja tudi za razvoj lekarništva na Ptuju. Na Štajerskem so lekarne začele nastajati konec 16. stoletja in takrat je med prvimi kraji, in sicer leta 1587, lekarno dobil tudi Ptuj. Pred drugo svetovno vojno je imel Ptuj kar tri lekarne: Lekarna pri zlatem jelenu, Lekarna pri zamorcu in Lekarna pri sv. Antonu. Ena lekarna je bila med vojno uničena. Leta 1958 so ostali dve lekarni zaprli in dejavnost preselili v prostore na Trstenjakovi ulici 9, kjer je Lekarna Ptuj še danes.

Pred 50 leti je bila lekarna Ptuj edina lekarna za širše področje, ki ga danes pokrivamo tako javni zavod Lekarne Ptuj z osmimi lekarnami, kot Lekarna Ormož in zasebne lekarne. V našem javnem zavodu smo nove lekarne organizirali ob pomoči in podpori kolektiva Lekarne Ptuj, ki je vedno predstavljal bazo znanja, kadrov in vseh drugih potrebnih virov. Vse našteto je Lekarna Ptuj tudi danes.

V teh letih se je bistveno spremenilo delo lekarniškega farmacevta. Nekoč so farmacevti v veliki meri zdravila tudi izdelovali. Nato je vlogo izdelave zdravil prevzela industrija. Farmacevt je skrbel, da je pacient dobil pravo zdravilo pravočasno. Z razvojem transportnih poti in informacijske podpore je skrb za pravočasnost in ustreznost zdravila lahko zamenjala druga skrb- to je skrb za pacienta. Glavno delo v lekarnah postaja svetovanje. Dejansko je zdravilo izdelek, ki šele z nasvetom o pravilni varni in učinkoviti uporabi dobi pravo vrednost in zares postane zdravilo.

Lekarniške dejavnost je dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva. Okrog  85 procentov naše dejavnosti predstavlja izdajanje zdravil na recept. V lekarni pa so na voljo še številni drugi izdelki, ki pomagajo ljudem pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja. Vendar smo pri naboru teh izdelkov tudi kritični- v lekarno na police damo le tiste izdelke, katerih kakovost in varnost je preizkušena.

Farmacevti Lekarne Ptuj se aktivno vključujemo v vse programe promocije zdravja, kot so tedni zdravja, pisanje člankov in sodelovanje z lokalno radijsko postajo, merjenje sladkorja, krvnega tlaka in telesne teže, programi farmacevtske skrbi in podobno.

V Lekarni Ptuj usposobljeni mentorji izvajajo praktično usposabljanje za dijake srednje farmacevtske šole in za študente farmacije.

Za širše območje 16 občin je Lekarna Ptuj tudi dežurna lekarna, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo, to je preskrbo z zdravili. Dežurno službo organiziramo skupaj z zasebno lekarno na Ptuju.

Vse naše delovanje in dodatne aktivnosti so usmerjene v dobrobit ljudi. Zato se redno strokovno izpopolnjujemo, posodabljamo lekarno in na vseh področjih izboljšujemo  svoje storitve.

 

Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.