Lekarne Ptuj

Lekarne Ptuj želimo v vseh svojih lekarnah in preko spleta ponujati vsem vam koristne napotke za izboljšanje zdravja oziroma za varovanje in ohranjanje zdravja. Tukaj smo samo zaradi vas, dragi obiskovalci lekarn in uporabniki lekarniških storitev.
 

Lekarne Ptuj delujemo na širšem območju, saj imamo tri lekarniške enote na Ptuju ter lekarne v Majšperku, Kidričevem, Gorišnici, Vidmu pri Ptuju in na Destrniku. V vseh lekarnah delajo visoko strokovno usposobljeni sodelavci in sodelavke, to so magistri farmacije in farmacevtski tehniki. V naših lekarnah boste dobili kvalitetna zdravila in druge izdelke skupaj z nasvetom za pravilno, varno in učinkovito uporabo.

Lekarne Ptuj so občine ustanovile za opravljanje lekarniške dejavnosti. Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Preskrba pomeni vročitev zdravila ter svetovanje o varni in učinkoviti uporabi zdravila. Zdravila so tako zdravila, ki se izdajajo na recept, kot tista, ki so na voljo brez recepta. V lekarnah izdajamo tudi medicinsko tehnične pripomočke, izdelke za nego in varovanje zdravja, prehranska dopolnila, kozmetiko, veterinarska zdravila  in drugo. Od leta 2011 dalje so v slovenskih lekarnah tudi homeopatska zdravila.

Svoje znanje strokovni farmacevtski delavci na različne načine posredujemo stanovskim kolegom in širši javnosti, in sicer izvajamo predavanja in sodelujemo z različnimi mediji. Skrb za javno zdravje, promocija zdravja in zagotavljanje čim boljših izidov zdravljenja z zdravili so našo poslanstvo.

Ena od pomembnih dejavnosti našega zavoda je sodelovanje s šolami v procesu izobraževanja farmacevtskih tehnikov in magistrov farmacije. Zato ima naš zavod tudi status učnega zavoda. Dijake in študente vodijo zelo dobro usposobljeni mentorji.

Dežurna služba je organizirana na širšem območju in jo Lekarne Ptuj zagotavljamo v sodelovanju z zasebno lekarno. Dežurna služba pomeni izdajanje zdravil na recept, predpisan tistega dne. V dežurni službi izdajamo tudi druga nujna zdravila na recept in brez recepta.

Zaposleni v Lekarnah Ptuj se strinjamo, da je potrebno neprestano izboljševati kakovost storitev, ki jih izvajamo za vse uporabnike. Zato smo v letu 2010 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2008.

Vse naše lekarne so verificirane, kar pomeni, da izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o lekarniški dejavnosti. Lekarniško dejavnost opravljamo v skladu s Pravili dobre lekarniške prakse in v skladu s Kodeksom lekarniške deontologije.

Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

Direktorica Lekarn Ptuj