Lekarne Ptuj

KAZALNIKI KAKOVOSTI

2018

2019

FINT- ODSTOTEK NA VSE RECEPTE

1,41%

0,95%

NAPAKE PRI IZDAJI ZDRAVILA NA Rp (DELEŽ STORNIRANIH Rp)

4,6*10-4

0,81%

DELEŽ STORNIRANIH RAČUNOV*/ VSI RAČUNI

1,82%

1,30%

ŠTEVILO RECEPTOV NA MAGISTRA FARMACIJE NA LETO

20.321

19.710

ŠTEVILO RECEPTOV NA PRIZNANEGA MAG. FARMACIJE NA LETO

23.528

22.854

ŠTEVILO TOČKE NA ZAPOSLENEGA

10.456

10.166

DELEŽ OBNOVLJIVIH RECEPTOV

30%

35%

ŠT. MAG. FARM S KOMPETENCO ZA PUZ/ VSI MAG. FARM.

5/22

6/22

ŠT. MAG. FARM S KOMPETENCO ZA FTP/ VSI MAG.FARM.

1/22

1/22

ŠT. IZDELANIH OKZ/ MAG. FARM.

90/22

69/22

ŠT. OPRAVLJENIH PUZ/ MAG. FARM. S KOMPETENCO

17/22

6/22

ŠT. SPECIALISTOV/ VSI MAG. FARM.

2/22

2/22

REALIZACIJA PLANA IZOBRAŽEVANJA- FINANČNO

121,68%

94,40%

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

4,69- 4,84

4,19- 4,72

INVESTICIJE- ODSTOTEK REALIZACIJE

59,65%

71,88%

ŠTEVILO PRIJAV NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

1

0